image
image
image
Báo cáo khác

Báo cáo tài chính giữa niên độ quí III năm 2015
22-10-2015 08:54

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể Quí cổ đông công ty và các quí khách hàng bản Báo cáo tài chính giữa niên độ quí III năm 2015 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image