image
image
image
Báo cáo khác

Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ năm 2014
14-11-2014 03:52

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo tới  qúi cổ đông cùng toàn thể các quý khách hàng có nhu cầu quan tâm Bảng cân đối kế toàn hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Công ty chi tiết cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image