Nghị quyết HĐQT về bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn bản Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2018 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

1. Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2018.

2. Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 30 thắng 6 năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay