image
image
image
Kinh doanh vận tải

CPI đang cung cấp một loạt các dịch vụ hậu cần với dịch vụ khách hàng chất lượng khác nhau, từ vận tải (đường bộ, đường biển, hàng không, đường thủy nội địa) để xử lý hàng hóa tại các cảng biển, thủ tục khai thuê hảiquan, đại lý vận tải đường biển

CPI rất mạnh mẽ trên thị trường Quảng Ninh. Chúng tôi đầy đủ cơ sở để thực hiện dịch vụ đối với tất cả các loại hàng hóa, chúng ta mối quan hệ rất chặt chẽ với các cơ quan chức năng và có năng lực thực hiện giao nhận hàng hóa của khách hàng với thời gian nhanh nhất.

image