Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay