Hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Các cổ đông có nhu cầu làm hồ sơ đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin vui lòng download tại đây:

  1. Giấy mời:
  2. Đăng ký tham dự: 
  3. Ủy quyền tham dự:  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay