image
image
image
Dự án

Lô hàng thiết bị đầu tiên của dự án phát triển bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân chính thức được nhập khẩu
28-11-2011 08:35

Lô hàng Thiết bị đầu tiên của Dự án phát triển bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân

Ngày 5/11/2011 lô hàng thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc dự án phát triển kinh doanh bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân được nhập trong chuyến hàng đầu tiên gồm 02 chiếc Reach Stacker đã hoàn thành thủ tục thông quan sẵn sàng đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của lô hàng trên
Tin/bài khác:
image