image
image
image
ProjectsThe shipment of first device port development projects 2, 3 and 4 of Cai Lan port customs clearance official
28-11-2011 08:35

On the 05th November 2011, a set of commodity of CICT was imported: 02 Kalmar Reach Stacker that completed the customs clearance procedures and ready for business production purposes of 2,3,4 terminal.

Below is some photos of the commodities

Berths number 8, 9 Project
06-08-2010 10:37

Hiện tại CPI đang triển khai Dự án đầu tư mới, hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng có liên quan

 
Area 23.668,2m2 Project
12-11-2010 11:05

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân thực hiện dự án  đầu tư trên khu đất 23.668,2m2

Thông tin về dự án:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu kho, bãi hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển (Portcoast)

4. Chủ nhiệm lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng – ký thuật biển (Portcoast)

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng khu kho, bãi hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân, khu văn phòng làm việc nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hàng hoá thông qua các cầu bến 2,3,4 cảng Cái Lân và được chia ra làm 02 giai đoạn:

Cai Lan Berths number 2, 3 & 4 Project
17-12-2010 11:02

Ngày 24/7/2008 CPI nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất 15,7 ha quy hoạch xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

CPI đã triển khai công tác GPMB để có thể bàn giao mặt bằng sạch cho việc đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 trong thời gian sớm nhất.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác GPMB đối với khu đất 15,7 ha trên về cơ bản đã hoàn thành, phần còn lại sẽ được hoàn tất trước khi Dự án xây dựng cầu bến 2, 3 và 4 được khởi công.

image