image
image
image
Dự ánLô hàng thiết bị đầu tiên của dự án phát triển bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân chính thức được nhập khẩu
28-11-2011 08:35

Lô hàng Thiết bị đầu tiên của Dự án phát triển bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân

Ngày 5/11/2011 lô hàng thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc dự án phát triển kinh doanh bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân được nhập trong chuyến hàng đầu tiên gồm 02 chiếc Reach Stacker đã hoàn thành thủ tục thông quan sẵn sàng đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh.

Dự án đầu tư xây dựng bến 8, 9 cảng Cái Lân
06-08-2010 10:37

Hiện tại CPI đang triển khai Dự án đầu tư mới, hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng có liên quan

Dự án khai thác khu đất 23.668,2m2 khu vực hậu phương bến 2, 3 và 4 Cái Lân
12-11-2010 11:05

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân thực hiện dự án  đầu tư trên khu đất 23.668,2m2

Thông tin về dự án:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu kho, bãi hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển (Portcoast)

4. Chủ nhiệm lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng – ký thuật biển (Portcoast)

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng khu kho, bãi hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân, khu văn phòng làm việc nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hàng hoá thông qua các cầu bến 2,3,4 cảng Cái Lân và được chia ra làm 02 giai đoạn:

Dự án đầu tư, xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
17-12-2010 11:02

Ngày 24/7/2008 CPI nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất 15,7 ha quy hoạch xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

CPI đã triển khai công tác GPMB để có thể bàn giao mặt bằng sạch cho việc đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 trong thời gian sớm nhất.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác GPMB đối với khu đất 15,7 ha trên về cơ bản đã hoàn thành, phần còn lại sẽ được hoàn tất trước khi Dự án xây dựng cầu bến 2, 3 và 4 được khởi công.

image