Điều lệ tổ chức và hoạt động (bản sửa đổi, bổ sung lần 5)

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (bản sửa đổi và bổ sung lần 5) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21 tháng 4 năm 2018, cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay