image
image
image
Thông tin cổ đông

Đăng ký quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
23-03-2016 07:41

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của công ty và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quan tâm bản Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân năm 2016. Chi tiết cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image