image
image
image
Thông tin cổ đông

Công bố thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty
04-07-2017 10:17

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với ông Trần Nam Trung - Phó Tổng Giám Đốc Công ty cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image