image
image
image
Thông tin cổ đông

Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
27-10-2014 03:28

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 với nội dung chi tiết như sau:
Tin/bài khác:
image