Chương trình, sự kiện

  THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

  1. Thời gian:Từ 08h00’ đến 11h30’ Thứ năm, ngày 22 tháng 04 năm 2010
  2. Địa điểm:Hội trường Yên Tử – Khách sạn Novotel – Đường Hạ long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h30’ ngày 15 tháng 03 năm 2010
  4. Nội dung Đại hội

–   Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

–   Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

–   Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

–   Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

–  Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2009.

–   Sửa đổi bổ sung Điều lệ

–   Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

–  Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010.

–   Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Toàn bộ Nội dung Đại hội, các biểu mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền … sẽ được cập nhật trên website: www.cailanportinvest.com.vn từ ngày 12/04/2010)

Hình thức đăng ký: qua thư hoặc fax theo địa chỉ

  •  Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, số 1 đường Cái Lân Bãi Cháy Hạ Long Quảng Ninh
  • Điện thoại: (033) 3512866 Fax: (033) 3512899
  • Email: thinhnt@cailanportinvest.com.vn
  • Người phụ trách: anh Nguyễn Tư Thịnh – Kế toán trưởng

Thời hạn đăng ký: Trước 8h30  ngày 22 tháng 04 năm 2010

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Thông báo này  thay cho Thư mời họp trong trường hợp giấy mời không đến tay Quý Cổ đông.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự.

                                                                      Hạ Long, ngày 08 tháng 04 năm 2010

                                                                         TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  1. CHỦ TỊCH

                                                                               (Đã ký)

                                                                             LÊ TRIÊU THANH

Ghi chú– Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự đại hội do cổ đông tự túc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay