Bộ hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III

Phục vụ công tác đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ 2018 – 2023. Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố mẫu hồ sơ cụ thể như sau:

1. Mẫu đơn đề cử/ ứng cử:

2. Mẫu Biên bản họp nhóm:

3. Mẫu Danh sách chữ ký của nhóm cổ đông:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay