Bổ sung số liệu thuyết minh thù lao HĐQT và người quản lý khác tại BCTC kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân xin công bố Bổ sung số liệu thuyết minh thù lao HĐQT và người quản lý khác tại BCTC kiểm toán năm 2020:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay