image
image
image
Báo cáo khác

Báo cáo tài chính qui I năm 2016
22-04-2016 07:42

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty bản Báo cáo tài chính quí I năm 2016 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image