image
image
image
Báo cáo khác

Báo cáo tài chính bán niên 2015
14-08-2015 03:16

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể Quí cổ đông công ty và các quí khách hàng bản Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image