image
image
image
Báo cáo khác

Báo cáo Tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2014
13-08-2014 08:06

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin được công bố bản Báo cáo tài chính đã được soát xét (từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 30/06/2014) với nội dung chi tiết như sau:
Tin/bài khác:
image