image
image
image
Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009
28-03-2014 11:27

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2009 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image