image
image
image
Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ 01/01/2017 đến hết 30/6/2017
01-09-2017 17:22

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image