image
image
image
Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012
14-05-2013 15:25

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 như sau:

- Consolidation finance report 2012 as follows:
Tin/bài khác:
image