image
image
image
Báo cáo tài chính hợp nhấtBáo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
27-03-2016 05:01

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2015 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015
14-08-2015 03:06

CPI công bố số liệu tình hình tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 với các nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất quí I năm 2015
11-05-2015 03:31

Coongty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể quí cổ đông Công ty và các bạn hàng gần xa bản Báo cáo tài chính hợp nhất quí I năm 2015 cụ thể như sau

Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014
06-04-2015 03:38

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013
28-03-2014 11:22

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013
28-03-2014 11:17

Công ty Cổ phần đầu tư cảng Cái Lân công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012
14-05-2013 15:25

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 như sau:   

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011
23-03-2012 15:09

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010
23-03-2012 15:08

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009
23-03-2012 15:07

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 như sau:

image