Báo cáo tài chính quí II năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Báo cáo tài chính quí II năm 2018 và công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính quí II năm 2018 cụ thể như sau:

1.Báo cáo tài chính quí II năm 2018:

2. Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính quí II năm 2018:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay