Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được công bố đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016 cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay