Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018 cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay