Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân công bố toàn văn bản Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay